i-Ettevõtte tutvustus

Soov muutuda efektiivsemaks, konkurentsivõimelisemaks ja järjest innovaatilisemaks iseloomustab enamikke Eesti ettevõtteid. Digitaalne küpsus (ingl. k. Digital Maturity) loob eeldused konkurentsieelise paremaks realiseerimiseks ja ressursside efektiivseks kasutamiseks, mis omakorda suurendab ettevõtte kasumlikkust.

Columbus Eesti on välja töötanud täiesti uue lähenemise ettevõtete digitaliseerimises – i-Ettevõtte programmi, mis alustab algusest ja vaatab ettevõtteülest pilti. Programmi, mille raames viiakse läbi digitaalsete võimaluste analüüs ehk digidiagnostika, luuakse digivisioon ja digitaalne arengukava, mis tulenevad ettevõtte strateegiast ja eesmärkidest, ning aidatakse see ka samm-sammult ellu viia.

Loe lähemalt >>

Saamislugu

Me elame ajal, mil tehnoloogia areng on kiirem, kui eales varem. Konkurents tiheneb ja klientide käitumismustrid muutuvad käsikäes tehnoloogia arenguga. Võitlus ellujäämise ja kasvu nimel on paljude ettevõtete jaoks dramaatiline teekond, sest muutustele reageerimiseks napib aega ning tihtipeale ei ole ettevõtetes ka välja arendatud digiarengu juhtimise kompetentsi.

Teisest küljest annavad tehnoloogia areng ja muutused turul uusi ja ainulaadseid võimalusi oma äri kasvatada ja muuta oma tooted/teenused nõudlusele vastavaks. Veelgi enam – muuta turgu ja klientide käitumist oma toodetele/teenustele soodsas suunas. Näiteid ei ole kaugelt vaja otsida – alustame Uberist ja Amazonist.
Columbuse eesmärk on alati olnud oma klientide äri edendamine ja parimate äritarkvaralahenduste juurutamine. Tarkvara, töötajad ja masinad peavad töötama koos ühtse süsteemina, mis loovad väärtust ettevõtte klientidele ning tagavad ettevõtte jätkusuutlikuse ja aregu.
Ärikonsultatsioon on eraldiseisva teenusena olnud Columbuse teenuste portfellis aastaid. Lisaks tavapärasele majandustarkvara juurutamisele oleme oma kliente nõustanud nii muutuste juhtimise-, protsesside parendamise-, LEAN tootmise-, ärianalüütika- ja paljudel teistel teemadel.

Aastate jooksul erinevate ettevõtetega läbi viidud ärikonsultatsiooniprojektide kaudu jõudsime selleni, et olenemata ettevõtte suurusest, asukohast või tegevusalast, on paljudel juhtudel tegemist sarnaste probleemidega. Ettevõtted vajavad digitaalse arengu juhtimiseks ärikasul põhinevat tegevuskava ning abi selle ellu viimisel.

Töötasime välja äriinnovatsiooni arendamise ja digitaliseerimise teenuse, mis sai nimeks “i-Ettevõtte programm”. Nimetuses olev i-täht sümboliseerib digitaalset innovatsiooni, mis on praegusel ajal vältimatu kompetents oma äri arendamisel.

Teenuse arendamisel ja selle läbiviimise metoodika koostamisel oleme kasutanud maailma parimaid tarneahela juhtimise kontseptsioone ning teinud koostööd nii Tallinna Tehnikaülikooli, kui ka Harvardi ülikooli kirjastusega. Tänaseks kasutatakse i-Ettevõtte metoodikat ka teistes Columbus Grupi ettevõtetes.

Holistiline vaade

Ettevõtte areng on seotud väga mitmete erinevate teguritega. Ettevõtteväliselt mõjutavad arengut näiteks turusituatsioon ja konkurentsiolukord. Suurimat mõju arengule antakse aga ikka ettevõtte seestpoolt. Areng tähendab ettevõtte jaoks pidevas muutuses olemist ning nende muutuste juhtimises.

Edukas muutuste juhtimine eeldab ettevõtte juhilt “suure pildi” mõistmist. Ei piisa sellest, et arendatakse ühte või teist valdkonda või parendatakse ühte või teist protsessi. Muutuste juhtimine peab olema holistiline ehk tervikule suunatud.

Columbuse üks kuuest kvaliteedilubadusest kõlab järgmiselt: “tegeleme ainult sellega, mis loob kliendile väärtust”. Sama eesmärk on ka Columbuse i-Ettevõtte programmil – aidata ettevõtjatel juhtida oma ettevõttes digitaliseerimist ja innovatsiooni selliselt, et väärtusloome võimekus ja konkurentsieelis paraneks.

Digitaliseerimisel ei piisa üksikutest projektidest. Suure eesmärgi saavutamiseks on vaja süsteemselt tegutseda ja teostada parendusprojekte sihikindlalt ja õiges järjekorras. Selleks on aga tarvis eelnevalt luua vision, mille poole pürgida ja koostada tegevuskava, mille alusel tegutseda.

Fookuse hoidmiseks tervikpildil on vaja mõista iga ette võetud muudatuse (parendusprojekti) mõju. Selleks oleme koos i-Ettevõtte programmiga liitunud ettevõtetega loonud raamistiku, mille abil on võimalik jälgida ettevõtte digitaliseerimise kulgu ja parendustegevuste mõju tervikpildile.

Soovid alustada oma i-Ettevõtte programmiga?

Parim viis selleks on läbi teha enesehindamise küsimustik, mis võtab keskmiselt 10 minutit Sinu aega ja annab Sulle ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja ka jätkamiseks nõu.